KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Architektura Krajobrazu

WZORY DRUKÓW

Prośba o indywidualną organizację studiów    [pobierz]

Prośba o indywidualny plan i program studiów    [pobierz]

Karta obiegowa    [pobierz]

Prośba o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej    [pobierz]

Prośba o zmianę oceny/wpis oceny po terminie    [pobierz]

Podanie o przepisanie ocen    [pobierz]

Zgłoszenie tematu pracy inżynierskiej    [pobierz]

Zgłoszenie tematu pracy magisterskiej    [pobierz]

Badanie Losów Absolwentów 2017/2018 - zgodnie z RODO - [pobierz]


 

Cennik opłat za dokumenty
Płatne na konto
70 1060 0135 1100 0009 999 00 902
Legitymacja elektroniczna — 17 zł
Duplikat legitymacji elektronicznej — 25,50 zł
Legitymacja papierowa — 5 zł
Duplikat legitymacji papierowej — 7,50 zł
Indeks — 4 zł
Duplikat indeksu — 6 zł
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2016   Redaktor   Polityka cookies