KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Architektura Krajobrazu

Praktyki studenckie

Praktykę zawodową zobowiązani są wykonać studenci II i III roku studiów po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej w wymiarze 4 tygodni po każdym semestrze.
Wykonanie praktyki jest konieczne do zaliczenia roku studiów a osoby, które nie odbędą praktyki, pomimo wszystkich pozostałych pozytywnych wpisów w indeksie,
nie dostaną promocji na kolejny rok.

 

Plan praktyki I stopień — [pobierz]

Plan praktyki II stopień — [pobierz]

Dziennik praktyk — [pobierz]

Regulamin praktyki I stopnia, plan, dzienniczek praktyki — [pobierz]

Szablon do praktyk — [pobierz]

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2016   Redaktor   Polityka cookies