KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Architektura Krajobrazu

Nabywania umiejętności

Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do:
 • kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych;
 • wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu;
 • wykonywania oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu;
 • wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi;
 • wykonywania studiów środowiskowo-krajobrazowych
  w pracach urządzenioworolnych;
 • kształtowania krajobrazu w skali miejscowych planów zag. przestrzennego,
  z uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych;
 • projektowania terenów zieleni miejskiej, zieleni ochronnej, parków, ogrodów, cmentarzy, obiektów turystycznych i terenów sportowych;
 • studiów i projektów kształtowania, ochrony i rewaloryzacji krajobrazów kulturowych;
 • oceny oddziaływania na krajobraz inwestycji; kompleksowej inwentaryzacji
  i oceny walorów kulturowo-krajobrazowych obiektów architektury krajobrazu;
 • oceny historycznych i współczesnych materiałów kartograficznych
  i ikonograficznych dla prac rewaloryzacji krajobrazów kulturowych miast i wsi;
 • oceny wiejskich i miejskich struktur osadniczych oraz prognozowania tendencji w tym zakresie.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2016   Redaktor   Polityka cookies