KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Architektura Krajobrazu

Informacje wydziałowe USOSWEB

Archiwum Prac Dyplomowych
Szanowni Dyplomanci! Prosimy pamiętać, że praca dyplomowa powinna być wprowadzona do Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Archiwizacja pracy w APD jest możliwa jedynie po złożeniu w Sekretariacie AK-SM kompletu dokumentów związanych
z obroną pracy dyplomowej. Na podstawie tych dokumentów tworzony jest profil pracy w APD i pojawia się możliwość archiwizacji pracy. Plik pracy dyplomowej należy nazwać według klucza zamieszczonego na stronie APD. Jeżeli praca dyplomowa
składa się z tekstu zasadniczego oraz rysunków, projektów itp. załączamy tekst zasadniczy oraz rysunki w postaci załączników.

 

Elektroniczny indeks
Informacja dotycząca wdrożenia "elektronicznego indeksu" od roku akademickiego 2012/2013
na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach studiów.

W Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dokumentowanie przebiegu studiów dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2012/2013 jest prowadzone w formie elektronicznej. Przebieg studiów jest odnotowywany w protokołach zaliczenia przedmiotów
i kartach okresowych osiągnięć studenta... [więcej]

 

Koordynator Wydziałowy ds. wdrażania systemu USOS,
kierunku Geodezja i Kartografia, kierunek Gospodarka Przestrzenna,
Architektura Krajobrazu — Jednostka Międzywydziałowa


— rejestracje na przedmioty z wyboru (elektywy),
— APD — Archiwum Prac Dyplomowych,
— wystawianie faktur VAT,
— harmonogramy zajęć.

mgr inż. Iwona Chrobak
tel. 12 662 45 16
ul. Balicka 253c, p. 237
e-mail: iwona.chrobak@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2016   Redaktor   Polityka cookies