KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Architektura Krajobrazu

Informacje wydziałowe USOSWEB

Archiwum Prac Dyplomowych
Szanowni Dyplomanci! Prosimy pamiętać, że praca dyplomowa powinna być wprowadzona do Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Archiwizacja pracy w APD jest możliwa jedynie po złożeniu w Sekretariacie AK-SM kompletu dokumentów związanych
z obroną pracy dyplomowej. Na podstawie tych dokumentów tworzony jest profil pracy w APD i pojawia się możliwość archiwizacji pracy. Plik pracy dyplomowej należy nazwać według klucza zamieszczonego na stronie APD. Jeżeli praca dyplomowa
składa się z tekstu zasadniczego oraz rysunków, projektów itp. załączamy tekst zasadniczy oraz rysunki w postaci załączników.

 

Elektroniczny indeks
Informacja dotycząca wdrożenia "elektronicznego indeksu" od roku akademickiego 2012/2013
na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach studiów.

W Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dokumentowanie przebiegu studiów dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2012/2013 jest prowadzone w formie elektronicznej. Przebieg studiów jest odnotowywany w protokołach zaliczenia przedmiotów
i kartach okresowych osiągnięć studenta... [więcej]

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2016   Redaktor   Polityka cookies