KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Architektura Krajobrazu

ZASADY DYPLOMOWANIA

Wykaz zagadnień na egzamin inżynierski — [pobierz]

Zasady i forma egzaminu oraz pracy dyplomowej, studia I stopnia[pobierz]

Zasady i forma egzaminu oraz pracy dyplomowej, studia II stopnia[pobierz]

Wniosek o reaktywację na czas obrony pracy inżynierskiej — [pobierz]

 

Wymagane dokumenty, praca dyplomowa (aktualizacja: 09.12.2015)
Studenci Architektury Krajobrazu zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej wraz z kompletem dokumentów... [więcej]

Zmiany w systemie Archiwum Prac Dyplomowych
W związku z wprowadzeniem nowej wersji systemu APD prosimy o zapoznanie się z nowymi zaleceniami. Najważniejsze zmiany w procedurze dyplomowania dotyczą obowiązkowej kontroli plagiatowej wszystkich prac dyplomowych oraz drukowania pracy dopiero po wprowadzeniu jej do systemu APD i ponownym jej pobraniu. Numery kontrolne w pliku PDF muszą być zgodne z numerami w USOS. Poprawność numerów kontrolnych można sprawdzić w dziekanacie — [instrukcje]

Zarządzenie Rektora Nr 71/2015, w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego — [więcej]

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2016   Redaktor   Polityka cookies