KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Architektura Krajobrazu
Misja
kierunku Architektura Krajobrazu — Studia Międzywydziałowe
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
"Architektura Krajobrazu — Studia Międzywydziałowe" została powołana Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rolniczego Nr 9/ 2009, w dniu 13 marca 2009 r. Zgodnie ze Statutem Uczelni AK-SM jest międzywydziałową jednostką dydaktyczną. Jednostkę prowadzą wspólnie przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Wydział Ogrodniczy. Nadzór nad funkcjonowaniem Jednostki sprawuje Rektor, natomiast pod względem merytorycznym podlega Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Studenckich. Działalnością Jednostki kieruje Rada Kierunku, która w zakresie spraw dydaktycznych posiada kompetencje Rady Wydziału. Przewodniczący Rady, który jednocześnie pełni funkcję Kierownika studiów, kieruje pracą organizacyjną i administracyjną Jednostki... [więcej]
Strategia rozwoju
kierunku Architektura Krajobrazu — Studia Międzywydziałowe
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Strategia rozwoju kierunku studiów Architektura Krajobrazu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest spójna z jego "Misją" i stanowi program, którego celem jest rozwój kierunku poprzez działania w obszarach: kształcenia; badań naukowych; współpracy z podmiotami społecznymi i gospodarczymi regionu oraz zarządzaniem AK-SM... [więcej]

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2016   Redaktor   Polityka cookies